მაყვალა მარშუა კავკაზ ანსამბლი „დაიმოახ” კონტაქტი


მარშრუტები

მარშრუტები პანკისის ხეობის უახლოეს მიდამოებში (პანკისის ხეობაში)

1. დუისი – დუმასტური – ქვემო ხალაწანი, შუა ხალაწანი და ზემო ხალაწანი – ომალო, (სავარაუდო ხანგრძლიობა დაახლოებით 3 საათი) >>

2. დუისი – შუა ხალაწანი – ზემო ხალაწანი – თორღვა პანკელი – დუისი ( სავარაუდო ხანგრძლიობა დაახლოებით 3 საათი) >>

3. დუისი – კაკლიანი – ამფითეატრი – ბალთაგორი – ჯოყოლო – დუისი, (ხანგრძლიობა დაახლოებით 5 საათი) >>

4. დუისი – ბირკიანი (ხანგრძლიობა) >>

5. დუისი – ჯოყოლო – ძველი მიტოვებული საცხოვრისი ჩუბიე ( ხანგრძლიობა) >>

6. დუისი – სამკურნალო წყლების სათავე (ხანგრძლიობა) >>

7. დუისი – მატანი (ხანგრძლიობა 2 – 3 საათი) >>

8. მარშრუტი ქვემო სალაწანი – დუმასტური – ომალო – დუისი (ხანგრძლიობა) >>

მაღალმთიანი მარშრუტები

9. მარშრუტი დუისი – ჯიბახევი – ბაწარა – ბატანა – კოჭადალა – ხადორი – ჯიბახევი – დუისი (ხანგრძლიობა დაახლოებით 2 – 3 დღე)

  • 9. მარშრუტი დუისი – ჯიბახევი – ბაწარა – ბატანა, (ხანგრძლიობა 5 საათი) >>
  • 10. მარშრუტი ბატანა – საქისტო – კოჭადალა (ხანგრძლიობა დაა. 3,5 საათი) >>
  • 11. კოჭადალა – ზუბუკი – გოხია – ლამაზურ – კოჭადალა (ხანგრძლიობა დაახლოებით 6 საათი) >>

  • 12. კოჭადალა – ხადორი – ჯიბახევი – დუისი – მარშრუტი რომელიც ასრულებს 9-ე მარშრუტს ( ხანგრძლიობა დაახლოებით 2-3 საათი) >>

13. მარშრუტი ომალო – ხორაჯო – ჩხატანა – ნაქერალა – ომალო (ხანგრძლიობა 3-4)
  • 13. ომალო (პანკისი) – ხორაჯო >>

  • 14. ხორაჯო – ჩხატანა >>
  • 15. ჩხატანა – ნაქერალა >>
  • 16. ნაქერალა – ტბა, მწვერვალებით ლაშქრობა მწვანე ტბამდე >>
  • 17. ნაქერალა – თორნაჟდარი – ომალო (დუისის მიმართულება) >>
  • 18. მარშრუტი: ქვემო ხალაწანი – დუმასტური – ომალო – დუისი >>

19. სამანქანო მარშრუტი, მაღალმთიანი ფშაველი – ომალო თუშეთში (ხანგრძლიობა ) >>


up