Marshua Kawkaz Contact

Photos from Pankisi by Światosław Wojtkowiak, the winner of the National Geographic Grand Prix 2007

Pankisi, fot. Światosław Wojtkowiak

Badi, fot. Światosław Wojtkowiak

Georgia, fot. Światosław Wojtkowiakdo góry